Skip to main content

Twee manieren om je zichtbaarheid tijdens overleggen te vergroten

Een groot verschil tussen introverten en extraverten is de manier waarop hun denkprocessen verlopen. Dit verschil is in overleggen een van de grootste bronnen van onbegrip en irritatie. Jammer genoeg is het effect ervan vaak dat de waarde van de introverte inbreng minder zichtbaar is. In dit artikel twee tips om je bijdrage tijdens overleggen te vergroten.

Het denkproces van introverten vindt plaats in de binnenwereld. Als een introvert een prikkel krijgt, verwerkt hij die door naar binnen te keren. Zijn brein vertoont daarbij vooral activiteit in het gedeelte van de hersenen dat betrokken is bij interne verwerkingsprocessen, zoals het integreren van informatie en oplossen van complexe problemen. Daarom heeft hij tijd en rust nodig om zijn gedachten te vormen. Pas als hij iets helemaal uitgedacht heeft, gaat hij het delen met de buitenwereld.

Bij extraverten vindt het denkproces plaats in de buitenwereld. Het brein van extraverten laat vooral activiteit zien in de gebieden waar externe verwerkingsprocessen plaatsvinden, zoals gezicht, gehoor, gevoel en smaak. Ook vertonen hun hersenen meer activiteit in gebieden die in verband worden gebracht met het zoeken van sensaties en beloningen. Als een extravert een prikkel krijgt, verwerkt hij die door snel te reageren om zo de kans te vergroten dat hij een respons terugkrijgt. Extraverten hebben daarom de inbreng van anderen nodig om hun denkproces op gang te brengen. Al pratende vormen ze hun gedachten.

Als je deze verschillen in het achterhoofd houdt, snap je waar de wederzijdse irritaties vandaan komen. Extraverten ergeren zich aan de zwijgzaamheid van introverten tijdens overleggen. Die maakt ze onzeker en ongemakkelijk, omdat ze geen idee hebben wat er in de hoofden van introverten omgaat en wat ze aan hen hebben.

Introverten op hun beurt storen zich aan de ondoordachte uitspraken, ongefundeerde meningen en niet ter zake doende opmerkingen van extraverten. Ze vinden overleggen met extraverten vaak vreselijk inefficiënt en vermoeiend.

Achter deze oordelen gaat een mismatch schuil tussen de behoefte van beide typen. De extravert heeft inbreng van anderen nodig om zijn denkproces te activeren. Die hulp krijgt hij niet van de zwijgende introvert. De introvert heeft ruimte voor reflectie nodig om zijn gedachten te vormen, en die biedt de impulsieve extravert hem niet.

Het is niet fijn om als introvert in een groep te zitten met het gevoel dat je afgesneden van de anderen en dat je geen bijdrage levert aan het proces. Nou kun je denken: extraverten moeten zich maar wat bescheidener opstellen, dan is de wereld meteen van een hoop ongenuanceerde meningen en prietpraat verlost. Die overtuiging helpt je echter niet om met een tevredener gevoel uit overleggen te komen. Het is constructiever om te kijken wat je zelf kunt doen om je zichtbaarheid te vergroten:

  • Gebruikmaken van de sterke punten van je introverte karakter
  • Aansluiten bij de behoefte van extraverten

Sterke punten gebruiken

Het is vaak lastig om je inhoudelijk te roeren in de discussie, omdat je nou eenmaal meer tijd nodig hebt om je standpunt te bepalen. Maar is ook een andere manier waarop je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het proces. Gebruik je natuurlijke vermogen om te observeren en luisteren. Extraverten springen vaak van de hak om de tak en hebben de neiging uit te wijden en af te dwalen. Ze hebben iemand nodig die het proces bijstuurt om efficiënt te overleggen. Dat is bij uitstek een taak voor introverten. Vat samen en grijp terug naar het doel van het overleg als de boel dreigt te ontsporen. De extraverten zullen je dankbaar zijn!

Kom de extravert tegemoet

Veel introverten vinden dat je in een overleg alleen iets moet zeggen als je daadwerkelijk iets te melden hebt, namelijk wanneer je een gefundeerd, afgerond standpunt hebt. Extraverten vinden dat echter helemaal niet belangrijk. Ze gooien onaffe gedachten in de groep, roepen iets ongenuanceerds en laten proefballonnetjes op. Dat is hun manier om tot een standpunt te komen. Je zou natuurlijk eens gek kunnen doen en dit gedrag imiteren. Roep gewoon eens wat en kijk wat er gebeurt. Grote kans dat de extraverten het zeer waarderen dat je ze helpt in hun denkproces!

introversie, introvert, introverte werknemers, zichtbaarheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.