Skip to main content

Floreren als introvert-sessieVrijheid door zelfinzicht

Gun jezelf een groeispurt en ga floreren als introvert

Diepgaand inzicht in je introverte aanleg als groeiversneller

Als introvert kun je soms worstelen met raadselachtige tegenstrijdigheden in jezelf. Dat had ik vroeger ook. Zo begreep ik bijvoorbeeld niet goed:

 • Waarom ik liever dingen alleen doe, hoewel ik van mensen houd
 • Waarom ik het lastig vind om te laten zien wat ik in huis heb, hoewel ik niet onzeker ben over mijn kwaliteiten
 • Waarom ik zo moeizaam in actie kom, hoewel ik helemaal niet lui ben
 • Waarom ik de dingen vaak zo serieus opvat, hoewel ik heel opgeruimd en optimistisch ben
 • Waarom er soms niets zinnigs naar boven komt drijven, hoewel ik veel weet
 • Waarom ik de neiging heb om dominante, uitgesproken types te veroordelen, hoewel ik meestal mild en empathisch ben
 • Waarom ik vaak opzie tegen feestjes, hoewel ik ze heel leuk vind
 • Waarom ik het ene moment sta te stamelen en te hakkelen, terwijl ik op andere momenten een welbespraakte stroom van zinnen produceer

Misschien herken je een paar van deze tegenstrijdigheden bij jezelf. Van tijd tot tijd plaatste ze me voor problemen. Vooral als het ging om mezelf zichtbaar maken in grotere gezelschappen. Het kostte me veel energie om me in zulke situaties te begeven. Van tevoren zag ik er tegenop, op het moment zelf voelde ik me vaak vervreemd en gespannen, en na afloop had ik geregeld een vervelend gevoel over mezelf. En hoe lang ik er ook over nadacht, ik begreep niet goed waarom. Waarom vond ik dit toch zo lastig? Ik, die toch in wezen blij was met mezelf en die mensen leuk en interessant vond?

Leer jezelf begrijpen!

Net als veel introverten, voel ik een grote drang om mezelf te begrijpen. Bovendien ben ik nogal nieuwsgierig aangelegd, vooral als het gaat om menselijk gedrag. Als ik stuit op onbegrijpelijk gedrag, ga ik op zoek naar een verklaring. En die wens om mijzelf te begrijpen, zette mij op het spoor van de verschillen tussen introversie en extraversie.

Inzicht in deze verschillen betekende een enorme sprong voorwaarts. Opeens begreep ik waar die raadselachtige tegenstrijdigheden vandaan kwamen. Die hadden alles te maken met mijn introverte voorkeursstijl. Mijn moeite met ‘dominante, uitgesproken types’ en mijn worsteling met zichtbaarheid kon ik nu in perspectief plaatsen. Ik begreep opeens waar mijn gedrag vandaan kwam. Maar ook kon ik mijn gedrag door de ogen van anderen bekijken. Daardoor ging ik snappen waarom de interactie met sommige types lastig verliep. En waarom mijn gedrag niet altijd effectief was. Ik werd me bewust van de valkuilen van mijn introverte kwaliteiten. En het belangrijkste, ik ging inzien op welke manier ik die kwaliteiten veel effectiever kon inzetten.

Tijdens mijn zoektocht maakte ik kennis met MBTI: een instrument dat persoonlijkheidstypes in kaart brengt. MBTI onderzoekt verschillen in beweegredenen en sterke punten op basis van de voorkeuren die mensen hebben op de volgende vier dimensies:

 • Extraversion – Introversion: Ligt de focus van je bewustzijn en energie in de binnen- of de buitenwereld?
 • Sensing – Intuition: Aan welk soort informatie besteed je aandacht?
 • Thinking – Feeling: Volgens welk proces neem je beslissingen en komt je tot oordelen?
 • Judging – Perceiving: Hoe ga je het liefst om met de wereld om je heen?

Door dit instrument kon ik mijn zelfinzicht nog verder verdiepen, waardoor ik nog meer handvatten kreeg om effectiever en authentieker gedrag te ontwikkelen. En ik mijzelf tegenwoordig zichtbaar maak zonder stress!

Iedereen bekijkt de wereld vanuit zijn eigen beperkte perspectief

Onze blik op de werkelijkheid wordt bepaald door onze eigen natuurlijke voorkeuren en neigingen. Ons specifieke perspectief kleurt onze waarneming. Daar zijn we ons vaak niet van bewust. Als iemand de wereld vanuit een introvert perspectief bekijkt, komt het gedrag van een extravert hem vaak onbegrijpelijk voor. En andersom. Introverten ervaren het gedrag van extraverte mensen bijvoorbeeld vaak als aanstellerig of overdreven. Ze hebben de indruk dat extraverten maar wat roepen om het roepen en dat ze last hebben van misplaatste geldingsdrang. Andersom storen extraverten zich aan het gedrag van introverten, dat zij als niet-betrokken, passief en traag interpreteren.

Vanuit jouw eigen perspectief is het begrijpelijk en logisch dat je het gedrag van de ander veroordeelt. Het is alleen wel een beperkt perspectief en het is niet erg constructief. Het leidt tot fricties, frustraties en tunnelvisie.

Als je blijft hangen in oordelen, is het lastig om jezelf te zijn en tegelijk je toegevoegde waarde zichtbaar te maken. Daarom is het heel zinvol om te leren verder te kijken dan gedrag. Als je je verdiept in de motieven en behoeften die ten grondslag liggen aan dat gedrag, ontstaat er ruimte voor begrip.

De introvert kan zich dan realiseren dat het gedrag van extraverten niet voortkomt uit misplaatste geldingsdrang, maar uit de voorkeur van zijn brein om meteen te reageren op nieuwe prikkels en informatie. Andersom kan de extravert beseffen dat het afwachtende gedrag van de introvert niet betekent dat hij niet betrokken is, maar wel dat zijn brein er de voorkeur aan geeft om te broeden op nieuwe informatie.

Deze inzichten bieden aanknopingspunten voor effectiever communicatiegedrag. Hetzelfde geldt voor de andere voorkeursdimensies. Inzicht in je eigen perspectief en dat van de ander verbreedt je perspectief. Het maakt je bewust van je blinde vlekken en van nieuwe mogelijkheden om te groeien en te leren. MBTI is daarbij een zeer effectief instrument.

Hoe kan een Floreren als introvert-sessie je helpen je perspectief te verbreden?

Wil je groeien, maar heb je weinig middelen om te investeren? Wellicht is Floreren als introvert dan een mooie kans voor jou om je groei een flinke impuls te geven. Een Floreren als introvert-sessie is een zeer snelle en doeltreffende manier om je leerproces in gang te zetten. Tijdens deze sessie stel ik met jou een persoonlijk profiel op met behulp van het officiële MBTI-materiaal. Dat proces omvat de volgende stappen:

 1. Ik stuur je een link naar een site waar jij de officiële vragenlijst kunt invullen.
 2. Jij vult de vragenlijst in volgens de instructies.
 3. Ik nodig je uit voor een zogenaamd feedbackgesprek. Daarin gaan we op zoek naar jouw voorkeuren. Dit gesprek duurt anderhalf uur.
 4. Aan het eind van dit gesprek ontvang je een rapportage met een uitgebreide beschrijving van je voorkeuren.
Van klanten hoor dat zij op verschillende manieren baat hebben bij de sessies:
 • Ik begrijp nu waarom ik steeds bepaalde feedback krijg die ik eerder niet kon plaatsen
 • Ik begrijp nu waarom ik zo worstel met sommige situaties
 • Ik begrijp nu waarom ik soms weerstand oproep, terwijl ik zo mijn best doe om het goed te doen
 • Ik begrijp nu waarom ik me zo erger aan een bepaalde personen en snap ook waarom zij zich net zo hard aan mij ergeren
 • Ik zie nu dat ik best vaardigheden kan leren die op het eerste gezicht misschien niet passen bij mijn voorkeur
 • Ik heb nu concrete handvatten om effectiever te communiceren
 • Ik heb nu concrete handvatten om mezelf zichtbaar te maken zonder dat ik in een extravert hoef te veranderen

Waarom ik MBTI inzet

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) is gebaseerd op het werk van C.G. Jung over psychologische typen. Het is wereldwijd de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijst in zijn soort en wordt ingezet voor uiteenlopende professionele ontwikkelingstrajecten. Ik ben gecertificeerd MBTI-adviseur en kan daarom met jou een persoonlijk profiel opstellen met behulp van het officiële MBTI-materiaal.Een potentieel nadeel van typologie-instrumenten is dat ze stereotypering in de hand werken. Mensen kunnen zich makkelijk gaan verschuilen achter het type waarin zij zich herkennen: ‘Zo ben ik nou eenmaal, dus ik hoef me niet te ontwikkelen’. Zo zet ik de MBTI dus niet in! Ik gebruik het niet om etiketjes te plakken. Ieder mens is anders. Ik zet het in om je bewust te maken van de beperktheid van jouw specifieke perspectief en van jouw specifieke groeimogelijkheden. Zodat jij je eigen je eigen groeispurt in gang kunt zetten!

Mijn kennis over het werk van Jung ben ik nog steeds aan het verdiepen door een driejarige opleiding Jungiaanse psychologie te volgen. Dankzij deze kennis kan ik de MBTI inzetten zoals ik dat doe. Als groeiversneller, door je een diepgaand inzicht aan te reiken in je introverte aanleg.Praktische gegevens

Duur en locatie sessie
Een sessie duurt anderhalf uur en vindt plaats op Dokter van Deenweg 108 Zwolle, kantoorruimte 347.

Investering
De investering bedraagt €210,00 (inclusief btw). Daarvoor krijg je toegang tot de officiële MBTI-vragenlijst, een persoonlijk sessie van anderhalf uur en een rapportage met een uitgebreide beschrijving van je voorkeuren.

Wil je groeien, maar heb je weinig middelen om te investeren?

Grijp dan nu je kans en geef je groei een flinke impuls. Wacht niet langer en meld je aan door me te bellen of te mailen:06-28714476/info@elinesluyscoaching.nl.