Wat zijn de 3 principes?

Nou, in ieder geval geen geloof of techniek. Deze benadering biedt geen methode, aanpak of stappenplan. Het is geen voorschrift voor een beter, gelukkiger, succesvoller leven. Geen concept waar je in kunt geloven of niet.

De 3 principes-benadering is een beschrijving van de universele principes die de menselijke ervaring mogelijk maken. Van een natuurlijk proces dat continu gaande is. Daarom is er ook geen methode die je kunt toepassen. Er valt niets te doen. Je hoeft alleen maar te begrijpen welke universele principes ten grondslag liggen aan de menselijke ervaring. Dit inzicht kan je bevrijden van stress, onzekere en angstige gevoelens en onrust. Zodat je weer in contact komt met je natuurlijke welbevinden. Met je aangeboren psychische gezondheid, die een onuitputtelijke bron is van creativiteit, mentale veerkracht en innerlijke rust.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch heeft deze manier van kijken wereldwijd al heel veel mensen geholpen. Sinds ik er zelf mee in aanraking ben gekomen, ben ik veel meer flow gaan ervaren. Ook heb ik minder last van onrustige of onzekere gedachten. Ik merk ook dat mijn klanten nog sneller verbluffende stappen zetten sinds ik de 3 principes ben gaan integreren in mijn aanpak. Vandaar ook dat ik dit 3 principes-hoekje heb gecreeerd op mijn website. Ik vind het zo gaaf om deze inzichten te delen!

De drie principes

In 1973 had Sydney Banks, een Schotse lasser, een spontane openbaring die heeft geleid tot een radicaal nieuwe manier van kijken in de psychologie. Hij worstelde in die tijd met gevoelens van onzekerheid. Tijdens een gesprek met een therapeut realiseerde hij zich opeens dat die onzekerheid alleen maar in zijn eigen gedachten bestond. Dat leidde tot het inzicht dat onze ervaring van het leven niet van buitenaf wordt gecreëerd, maar van binnenuit. Niet onze omstandigheden maken ons gelukkig, verdrietig, boos, blij, gefrustreerd enzovoort, maar onze gedachten over die omstandigheden.

Deze ervaring openbaarde voor hem drie fundamentele principes die ten grondslag liggen aan de menselijke ervaring:

  • Mind’ de vormloze energie achter al het leven
  • Thought’, het vermogen om vormen of ideeën te creëren uit die vormloze energie;
  • Consciousness’, het vermogen je bewust te zijn van het leven en om je gedachten als werkelijkheid te ervaren.

Dit is niet iets wat Sydney Banks bedacht heeft. Op een of andere manier heeft hij toevallig ‘gezien’ hoe deze principes werken. Die principes kun je opvatten als een natuurwet, net als zwaartekracht bijvoorbeeld. Of we er nu in geloven of niet, we zijn allemaal onderhevig aan zwaartekracht. Deze natuurwet is op een goed moment door mensen ‘ontdekt’ en Newton heeft er een naam aan gegeven. Zo zijn we ook onderhevig aan de drie principes. Sydney Banks heeft ze op een goed moment blootgelegd en er een naam aan gegeven. 

Kort gezegd zijn dit de drie principes:

Het principe van Mind (geest):
Er ligt een vormloze energie of intelligentie ten grondslag aan het leven. Die is er altijd. Niet in de zin dat deze de boel controleert, maar het is die energie die ervoor zorgt dat eikels eikenbomen worden, wonden genezen, en dat het leven nieuw leven voortbrengt. Sommige mensen zullen dit het universum noemen, anderen God, de natuur of het leven zelf. Mensen zijn onderdeel van dit grote geheel, dit allesomvattende proces dat zich voltrekt en dit proces voltrekt zich buiten hun invloed. Zonder dit principe zou je niet bestaan en niet in staat zijn om het leven te ervaren.

Het principe van Consciousness (bewustzijn):
Mensen hebben het aangeboren vermogen om zich bewust te zijn van hun ervaringen. Ons bewustzijn voorziet onze zintuigen van informatie en brengt wat we denken tot leven. Daardoor kunnen wij het leven ervaren. Het bewustzijnsniveau dat je op een willekeurig moment hebt, bepaalt de kwaliteit van je ervaring. Als je negatieve emoties ervaart, is je perspectief op jezelf, je leven en de wereld waarschijnlijk relatief beperkt. Voel je je rustig en tevreden, dan kun je helderder zien wat er om je heen gebeurt. En dan kun je daar ook adequater op reageren.
 
Het principe van Thought (het vermogen om te denken): 
Zonder het vermogen om te denken, zouden we geen ervaring van het leven hebben. Wij creëren onze individuele ervaring van de werkelijkheid door onze gedachten. Die gedachten zijn de sleutel die de poort naar de wereld van de werkelijkheid openen. Gedachten zijn niet de werkelijkheid, maar door onze gedachten wordt onze werkelijkheid gecreëerd.

De drie principes creëren vorm uit het vormloze. Samen maken ze de menselijke ervaring mogelijk. Ze brengen op elk moment de vormloze energie tot leven in ons en door ons. Dit proces voltrekt zich in ieder van ons, en ook los van ons. We leven, we denken, we ervaren het leven. We gebruiken allemaal de kracht van het vormloze om onze persoonlijke ervaring van de werkelijkheid te creëren.  Die persoonlijke werkelijkheid is veranderlijk en tijdelijk. De principes die onze persoonlijke werkelijkheid mogelijk maken zijn permanent en onveranderlijk. Ze zijn vormloos of ‘voor de vorm’. Deze universele energie is altijd werkzaam en zal dat altijd zijn, lang nadat de laatste mens is uitgestorven.

Weergegeven in een plaatje, kan het er bijvoorbeeld zo uitzien:

 

Voor de vorm is er Universal Mind. Die wordt in het plaatje gesymboliseerd door het grote hart. Deze vormloze, universele energie is permanent en onveranderlijk. 

Vanuit deze vormloze energie, creëren de principes van mind, consciousness en thought de menselijke ervaring in de vorm (= tijdelijk en veranderlijk).

Als mens ervaar je jouw eigen gedachten als jouw persoonlijke werkelijkheid, mede mogelijk gemaakt door mind en bewustzijn.

Eline Sluys Coaching & Training

Bij Hanz'
Hanzeplein 11-27
8017 JD Zwolle

06-28714476
info@elinesluyscoaching.nl

KvK-nummer: 53397630 

 

Privacyverklaring

Copyright © 2017

Eline Sluys Coaching & Training 
All Rights Reserved.

Foto's van Eline: Wander in Bloom