Skip to main content

Wat is het verschil met andere benaderingen?

Sydney Banks was een doodgewone man, zonder veel kennis van psychologie of filosofie. Na zijn ‘openbaring’ is hij zijn inzichten gaan delen en verdiepen door lezingen te geven. Een halve eeuw later hebben deze inzichten hun weg gevonden in ziekenhuizen, gevangenissen, maatschappelijk werk, buurtwerk, scholen en in organisaties. Vooral in Amerika heeft het veel navolging gevonden.

Traditionele technieken die gebruikt worden in de psychologie gaan uit van het idee dat ervaringen ons van buitenaf overkomen. Wat er in de buitenwereld gebeurt, bepaalt onze ervaring in de binnenwereld. Die traditionele technieken leren ons dat we zelf kunnen kiezen hoe we met onze daden en gedachten op die omstandigheden reageren. Ze reiken tools aan om met de situaties die stress veroorzaken om te gaan. Ook veel zelfhulp-methoden zijn op dit uitgangspunt gebaseerd.

Vaak is het de bedoeling dat je je gedachten en emoties gaat analyseren. Waarom reageer jij zo heftig op deze persoon of deze gebeurtenis? Welke gedachten belemmeren je en welke kun je daar beter voor in de plaats zetten? Het idee is dat je je persoonlijke gedachten grondig gaat onderzoeken en er aan gaat sleutelen om je beter te voelen.

De drie principes hebben een radicaal ander uitgangspunt:

De drie principes zeggen: je ervaart niet de gebeurtenissen buiten je, maar je gedachten over die gebeurtenissen. De enige factor die ervaringen creëert, is het vermogen van de mens om zijn gedachten te vormen en om zijn eigen veranderlijke denken als werkelijkheid te ervaren. Alleen door je Bewustzijn en je Denken komt jouw individuele ervaring van de gebeurtenissen buiten jou tot stand. Met andere woorden: alles wat je ervaart, bestaat alleen in jouw hoofd. Al je gedachten zijn bedacht. Ze hebben geen grond in de werkelijkheid buiten jou.

Daarom hoef je niet in je persoonlijke gedachten te gaan wroeten of te proberen ze te verbeteren. Als je dat doet, neem je ze serieus. Je hoeft je gedachten niet op te vatten als iets wat aangepakt moet worden. Je hoeft alleen maar te begrijpen waar je ervaringen vandaan komen.

‘Don’t look for personal mind, look for universal mind’, zei Sydney Banks.

 

 

Professionals die werken vanuit de drie principes gaan er niet vanuit dat mentale stress veroorzaakt wordt door externe omstandigheden. Hun doel is dan ook niet om mensen instrumenten te geven om met die stress van buiten om te gaan. Zij gaan ervanuit dat mensen zichzelf kunnen bevrijden van psychische stress als zij begrijpen waar hun ervaringen vandaan komen. Hun doel is om mensen te helpen inzicht te krijgen in de principes die ten grondslag liggen aan hun ervaring van de werkelijkheid die zich van moment tot moment voltrekt.

Zoals De Slagersdochters het formuleren op hun website Shiftacademy:

“Werkend vanuit de drie principes zijn we niet geïnteresseerd in het onderzoeken van overtuigingen. We kijken naar de bron: hoe het systeem van overtuigingen wordt gecreëerd. Inzicht hierin  leidt tot geestelijk welzijn. Bovendien; wanneer je snapt dat je gedachten de basis vormen van je ervaringen (en niet andersom), zul je automatisch je perceptie in twijfel gaan trekken. “IS het echt het gedrag van mijn kind dat dit nare gevoel veroorzaakt, of zijn het mijn gedachten over hoe hij zich zou moeten gedragen? Alleen al deze richting opkijken helpt je vaak om je ervaring te veranderen. Na een tijdje wordt het gewoon voor je om naar binnen te kijken en zul je steeds duidelijker zien hoe je gedachten je realiteit vormen. Van binnenuit.”