Skip to main content

Wat betekenen de 3 principes concreet voor je leven?

Het inzicht dat de 3 principes bieden, heeft een aantal interessante implicaties voor je dagelijks leven:

#1. Je hoeft niet bang te zijn voor je eigen ervaringen

De grap is dat je gelooft wat je ziet. Je neemt aan dat wat je ziet de objectieve waarheid buiten je is. Je denkt dat ervaringen je van buitenaf overkomen, maar dat is niet zo. Je ervaringen komen voort uit je eigen gedachten.

Wanneer je je zorgen maakt over een spannend gesprek dat je moet voeren, komt de spanning die je ervaart voort uit je gedachten. Niet uit de situatie, want die heeft nog helemaal niet plaatsgevonden. 
Stress en angst zijn geen karakteristieken van de situatie, maar van je eigen gedachten. Je ervaart niet de wereld, maar je gedachten over de wereld. Als je gedachten onrustig zijn, ervaar je onrust en spanning.

Op het moment dat je inziet dat elk gevoel alleen maar de schaduw van een gedachte is, hoef je niet meer zo bang te zijn voor je gevoelens. Dan hoef je ze alleen nog maar te voelen. Je gedachten komen dan ook tot rust. Als je gedachten tot rust komen, kun je je blik verbreden en loskomen van je eigen tunnelvisie. Dan kun je je aandacht richten op het hier en nu.

Angst, pijn, onzekerheid zijn dan geen ervaringen meer die je moet bestrijden of waar je zo snel mogelijk van af moet zien te komen. Het leven presenteert je nou eenmaal met moeilijke en heftige gebeurtenissen. Die kun je niet vermijden. Wel kun je begrijpen hoe jouw persoonlijke ervaring van die gebeurtenissen tot stand komt.

#2. Je hoeft het oordeel van anderen niet persoonlijk op te vatten

Wij hebben allemaal onze persoonlijke beleving van de werkelijkheid. Iedereen is met zijn hele aandacht gericht op zijn eigen verhaal en dat is de enige werkelijkheid waarin hij leeft. Zo creëert de ander ook een beeld van jou dat voor hem als de waarheid aanvoelt. Maar het is een relatieve waarheid omdat zijn verhaal over jou niet de waarheid is. Al zijn meningen over jou gaan over het beeld dat hij van jou gecreëerd heeft. En niet over jouzelf. Wat mensen over je denken heeft dus eigenlijk niets met jou te maken! En dat is een heel bevrijdend inzicht. Je hoeft je niet te laten verlammen door de angst voor wat anderen van je zullen denken.

#3. Je hoeft het gedrag van anderen niet persoonlijk op te vatten

De emotie die een gedachte oproept, is afhankelijk van je stemming op een bepaald moment. Onze stemmingen gaan de hele dag heen en weer op een continuüm, van hoog naar laag en andersom. Als je negatieve emoties ervaart, is je perspectief op jezelf, je leven en de wereld waarschijnlijk relatief beperkt. Voel je je rustig en tevreden, dan kun je helderder zien wat er om je heen gebeurt. En dan kun je daar ook adequater op reageren.

Je emoties zijn een barometer voor de kwaliteit van je denken op een bepaald moment. Als je onrustige, onzekere of anderszins negatieve emoties ervaart, dan is dat een signaal dat je zaken te persoonlijk opvat.

Een voorbeeld. Stel je voor dat je vrouw moe en chagrijnig thuiskomt van haar werk. Ze snauwt je af omdat je de vuilnis vergeten bent buiten te zetten.

In een duistere bui vat je het heel persoonlijk op. Je zegt bij jezelf: waarom behandelt ze me altijd alsof ik een klein kind ben?! Ze ziet ook nooit wat ik allemaal doe in het huishouden! Je voelt woede of ergernis.

Als je het minder persoonlijk opvat, denk je misschien: tjonge jonge, het zal wel weer ‘die tijd van de maand zijn’, of: ze heeft waarschijnlijk weer ruzie hebben gehad met haar baas. Je voelt een lichte irritatie omdat ze het op jou afreageert.

Als je de gebeurtenis met meer perspectief beschouwt, denk je: ze heeft het zwaar. Je herkent de menselijke neiging om onvrede op je dierbaren af te reageren. Je ziet dat haar gedrag niets met jou te maken heeft en vat het niet persoonlijk op. Je voelt compassie, reikt naar haar uit en geeft haar een knuffel.

 #4. Je kunt genieten van het proces en het leven ervaren in plaats van krampachtig proberen het te controleren

Denken is een autonoom proces, net als ademhalen. Ons denken verandert van moment tot moment, dus het vermogen om een nieuwe gedachte te hebben over een oude situatie is natuurlijk en altijd aanwezig. Je kunt erop vertrouwen dat op de ene gedachte vanzelf een andere zal volgen. Het probleem is dat we hier juist niet op vertrouwen. We proberen onze angst te bezweren door heel hard na te denken, controle uit te oefenen, omstandigheden in de buitenwereld te beïnvloeden. Maar dat werkt averechts. Hoe koortsachtiger we nadenken, hoe complexer alles lijkt te worden. In onze poging om onze gedachten te controleren, verliezen we ons vermogen om nieuwe, frisse gedachten te laten opkomen.

Het enige wat je hoeft te doen, is je realiseren dat je aan het denken bent. Dat de emotie die je voelt, jou geen informatie verschaft over situatie buiten jou. Hij vertelt je alleen wat je gedachten over die situatie zijn. Laat het gevoel er zijn en wacht tot er een nieuwe gedachte in je opkomt die je inspireert om een actie te ondernemen in het hier en nu.

#5. Je bent niet je ego

Met je brein heb je een zelfbeeld geconstrueerd, een ‘ik’. Het is je ego, het stuk van jezelf dat zich identificeert met wat je gelooft over jezelf. Ook dat is een product van je eigen interpretatie. Geloven dat je samenvalt met je ego, is heel beperkend. Want dan moet je uit alle macht proberen het beeld van dat ego in stand te houden. Dan denk je dat je minder waard bent als anderen commentaar op je hebben. Of dat je meer waard bent als je geprezen wordt. Dan ga je jezelf censuur opleggen. Of geloven dat je iets niet kunt of wilt doen, omdat je ‘er geen type voor bent’. Dan blokkeer je als je iets doet waarvan jij denkt dat het niet bij jou hoort.

Je wordt meer jezelf als je ziet dat je niet je ego bent. Je voorbij het ego kijken en zien hoe het tot stand komt. Dan kun je steeds vaker gewoon opgaan in wat je doet, omdat er geen ruis is van allerlei gedachten die je weghalen uit het moment. Als die ruis verdwenen is, ontstaat er ruimte. Ruimte om nieuwe, frisse ideeën en gedachten te laten opborrelen. Ruimte om de beweging te waar te nemen die je blijkbaar wilt maken.

Want ook die beweging welt op. Hij wordt alleen vaak volledig overschaduwd door allerlei bewuste en onbewuste gedachten. Gedachten over hoe het hoort, wat we zouden moeten willen, hoe een normaal carrière-pad eruit hoort te zien, hoe een relatie eruit hoort te zien, wat we voor onszelf als pad hadden uitgestippeld, hoe we onszelf graag zien, hoe we willen dat anderen ons zien, noem maar op. Allemaal gedachtenspinsels en conditioneringen die de natuurlijke beweging overstemmen.

Je wordt meer jezelf naarmate je minder je conditionering wordt. Want dan ga je steeds meer handelen vanuit helderheid van geest en in lijn met de beweging die opwelt.

En je wordt minder je conditionering als je gaat zien hoe het systeem werkt. Hoe je eigen gedachten je soms weghalen uit het moment en van de natuurlijke beweging die je wilt maken. Naarmate je dat vaker gaat zien, ben je vanzelf steeds vaker je ware zelf.

#6. Je hebt altijd toegang tot zelfvertrouwen, innerlijke rust en helderheid

Meer zelfvertrouwen, helderheid en innerlijke rust, wanneer verlang je daarnaar? Op momenten dat je onzeker, verward en onrustig bent natuurlijk. Dat is logisch. Je merkt pas waar je naar verlangt als je het mist.

Wat doe je als je onrust/onvrede/onzekerheid ervaart? Dan ga je aan de slag om van die nare gevoelens af te komen. Dat kan op vele manieren. Een cursus zelfvertrouwen volgen, op zoek gaan naar je kwaliteiten, naar je passie, mediteren, ruzie maken, dingen aan de kaak stellen, confronteren, vaardigheden trainen, een coachtraject volgen, in relatietherapie gaan, een andere baan zoeken, onderzoeken waar je nare emoties vandaag komen, sporten. De opties zijn eindeloos.

De neiging is om in jezelf te graven, of om iets te ondernemen of hulp te zoeken in de buitenwereld. Om onze innerlijke of uiterlijke omstandigheden te controleren. Of een combinatie van beide. We denken dat we iets moeten DOEN om een staat van welbevinden te bereiken.

Maar dat is een denkfout. Zelfvertrouwen, helderheid en innerlijke rust zijn altijd voorhanden. Zelfverzekerdheid hoef je niet te kweken. Je bent zelfverzekerd als je gewoon je ding aan het doen bent. Hetzelfde geldt voor helderheid en rust in je hoofd. Je bent helder en innerlijk kalm als je gewoon opgaat in waar je mee bezig bent.

Wat is het verschil? Als je gewoon je ding aan het doen bent, heb je geen last van storende gedachten.

Het enige wat onzekere, onrustige, troebele gevoelens kan oproepen, zijn onzekere, onrustige, troebele gedachten.

Het gaat mis als je last geloof gaat hechten aan die storende gedachten. Bijvoorbeeld als je denkt dat je iets moet laten zien wat je niet kunt. Dan verkramp je.

Er is maar een ding nodig om je welbevinden om zo’n moment terug te vinden. En dat is: je realiseren dat je je eigen onrust aan het creëren bent door je gedachten. En dan ontstaat er ruimte voor je natuurlijke, innerlijke wijsheid.

#7. Je kunt nieuwe delen van jezelf ontdekken en nieuwe vaardigheden leren die je nooit voor mogelijk had gehouden

Inzien dat je je persoonlijke gedachten niet serieus hoeft te nemen, biedt ruimte om nieuwe dingen uit te proberen en te leren. Vanuit dit inzicht kun je je aandacht richten op je leerproces. Je gaat met open blik experimenteren en uitproberen. Je aandacht is gericht op het hier-en-nu. En voor je het weet komt je in een flow terecht. Met een helder hoofd en heel je hart.

Een helder hoofd met heel je hart… dat is wat inzicht in de 3 principes je kan bieden. Verlang jij hier ook naar? Het enige wat je hoeft te doen, is je inzicht vergroten. Verder niets. Met een open blik tot je nemen welke inzichten anderen hebben opgedaan, en kijken wat je daar voor jezelf in kunt ontdekken.

Er valt heel veel te lezen, luisteren en bekijken over de 3 principes op internet. Doe er je voordeel mee! ‘Stay in the conversation’ wordt dat ook wel genoemd in 3 principes-jargon.

De doeltreffendste en misschien ook wel leukste manier om je inzicht te vergroten, is om letterlijk de conversatie aan te gaan. Een gesprek van mens tot mens, waarin je inzichten uitwisselt. Dat is heel helpend, want de kracht van je gedachten is groot! Op sommige punten is het heel moeilijk om te zien dat je gedachten geen vaste grond hebben in de realiteit buiten jou. Dat je niet je omstandigheden ervaart, maar je gedachten over die omstandigheden. Op die vlakken heb je misschien iemand nodig die je helpt de illusie door te prikken.

Die persoon kan ik voor je zijn!

  • Verlang je naar meer helderheid en rust in je hoofd?
  • Wil je meer vanuit vertrouwen leven?
  • Wil je meer toegang tot je creativiteit?

Ik help je graag je om je weg terug te vinden naar de bron van je natuurlijke welbevinden. Geïnteresseerd? Bel of mail me voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!