Skip to main content

Waarom is inzicht in de 3 principes zo fijn?

De drie principes zeggen niet dat er geen externe omstandigheden zijn die mensen raken. Ziekte, kou, hitte, lichamelijke beperkingen, oorlogen, natuurrampen bestaan in de realiteit buiten jou. De drie principes zeggen dat er een interne, bemiddelende factor is tussen deze externe omstandigheden en jouw individuele ervaring daarvan. Deze omstandigheden hebben niet het vermogen om jouw reactie te bepalen. Jij hebt het vermogen om te bepalen hoe die omstandigheden jou raken.

De principes zeggen ook dat we meer zijn dan wat we geloven en denken over onszelf. Meer dan het ego waarmee we ons onderscheiden van anderen. Meer dan het zelfbeeld waarmee we ons identificeren. We zijn niet alleen onze persoonlijke gedachten, maar we zijn ook onderdeel van Mind: de vormloze energie die ten grondslag aan al het leven. We komen voort uit en zijn onlosmakelijk verbonden met het grote geheel.

 

 

Dat betekent dat ieder mens een aangeboren bron van mentaal welbevinden tot zijn beschikking heeft waar hij uit kan putten, een ‘aangeboren psychische gezondheid’. Ook betekent het dat ieder mens kan leven vanuit een gezonde, wijze, evenwichtige gemoedstoestand, ongeacht de externe omstandigheden.

Mensen raken van tijd tot tijd de toegang tot dat aangeboren welbevinden kwijt doordat zij verstrikt raken in hun persoonlijke gedachten. Soms zelfs zo erg dat zij door zichzelf of anderen als psychisch ziek worden gezien. Maar ieder mens heeft het vermogen in zich om de weg terug te vinden naar die aangeboren staat van mentaal welbevinden. Het denken (thought) kan het bewustzijn (consciousness) vertroebelen, waardoor we de connectie verliezen. Maar door je bewustzijn te vergroten, kunnen je gedachten weer rustig en helder worden.

Michael Neill beschrijft dat natuurlijke welbevinden heel mooi in zijn boek The space within:

“There is a space within you where you are already perfect, whole, and complete. It is pure consciousness – the space inside of which all thoughts come and go.

When you rest in the feeling of this space, the warmth of it heals your mind and body. When you operate from the infinite creative potential of this space, you produce high levels of performance and creative flow. When you sit in the openness of this space with others, you experience a level of connection and intimacy that is breathtakingly enjoyable and filled with love. And when you explore this space more deeply, you will find yourself growing closer and closer to the divine, even if you’re not sure there is such a thing and wouldn’t know how to talk about it if there was.

Every problem we have in life is the result of losing our bearings and getting caught up in the content of our own thinking; the solution to every one of those problems is to find our way back home.”