Skip to main content

Tag: 3prinicpesdelen

De magie van ‘3p-coaching’

Als je zelf de transformerende kracht van het begrip van de 3 principes hebt ervaren, kan het verlangen opkomen om dit begrip aan te reiken aan anderen. Als coach, begeleider, gesprekspartner, mens. Dat roep vaak ook vragen en onzekerheid op. Kan ik dit wel? Hoe dan? Weet ik wel genoeg? Hoe kan ik mijn nieuwe inzichten integreren in het werk dat ik nu doe?

Lees verder