De 3 principes: een bevrijdende kijk op jezelf

Het lijkt niet zo goed te gaan met ons psychisch welbevinden. Mentale stress is een wijdverbreid verschijnsel. Veel mensen kampen met gevoelens van lusteloosheid, leegte, onzekerheid, somberheid, burn-out en depressie. Bijna allemaal verlangen we naar meer innerlijke rust en welbevinden. We denken dat het ons ontbreekt aan iets. Dat we iets missen. Zoeken buiten onszelf naar iets dat ons kan fixen of het ontbrekende stuk aanreiken. 

Ik heb nieuws voor je:

Niemand is gebroken, stuk of imperfect. We hoeven onszelf niet te optimaliseren of repareren.

De sleutel tot mentaal welbevinden ligt op ieder moment voor honderd procent in jezelf. Ook voor jou liggen innerlijke rust, helderheid, verbondenheid en zelfvertrouwen elk moment voor het grijpen. Je kunt in het nu vrijheid en voldoening ervaren, ongeacht je omstandigheden, persoonlijkheidskenmerken of bagage.

En dat is eenvoudiger dan je denkt! 

Benieuwd naar de 3 principes? Hier vind je een beknopte uitleg:

Wat zijn de 3 principes?

Nou, in ieder geval geen geloof of techniek. Deze benadering biedt geen methode, aanpak of stappenplan. Het is geen voorschrift voor een beter, gelukkiger, succesvoller leven. Geen concept waar je in kunt geloven of niet. Wat dan wel? 

De 3 principes-benadering is een beschrijving van de universele principes die de menselijke ervaring mogelijk maken. Van een natuurlijk proces dat continu gaande is. Daarom is er ook geen methode die je kunt toepassen. Er valt niets te doen. Je hoeft alleen maar te begrijpen welke universele principes ten grondslag liggen aan de menselijke ervaring. Dit inzicht kan je bevrijden van stress, onzekere en angstige gevoelens en onrust. Zodat je weer in contact komt met je natuurlijke welbevinden. Met je aangeboren psychische gezondheid, die een onuitputtelijke bron is van creativiteit, mentale veerkracht en innerlijke rust.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch heeft deze manier van kijken wereldwijd al heel veel mensen geholpen. Sinds ik er zelf mee in aanraking ben gekomen, ben ik veel meer flow gaan ervaren. Ook heb ik minder last van onrustige of onzekere gedachten. Ik merk ook dat mijn klanten nog sneller verbluffende stappen zetten sinds ik de 3 principes ben gaan integreren in mijn aanpak. Vandaar ook dat ik dit 3 principes-hoekje heb gecreeerd op mijn website. Ik vind het zo gaaf om deze inzichten te delen!

De drie principes

In 1973 had Sydney Banks, een Schotse lasser, een spontane openbaring die heeft geleid tot een radicaal nieuwe manier van kijken in de psychologie. Hij worstelde in die tijd met gevoelens van onzekerheid. Tijdens een gesprek met een therapeut realiseerde hij zich opeens dat die onzekerheid alleen maar in zijn eigen gedachten bestond. Dat leidde tot het inzicht dat onze ervaring van het leven niet van buitenaf wordt gecreëerd, maar van binnenuit. Niet onze omstandigheden maken ons gelukkig, verdrietig, boos, blij, gefrustreerd enzovoort, maar onze gedachten over die omstandigheden.

Deze ervaring openbaarde voor hem drie fundamentele principes die ten grondslag liggen aan de menselijke ervaring:

  • Mind’ de vormloze energie achter al het leven
  • Thought’, het vermogen om vormen of ideeën te creëren uit die vormloze energie;
  • Consciousness’, het vermogen je bewust te zijn van het leven en om je gedachten als werkelijkheid te ervaren.

Dit is niet iets wat Sydney Banks bedacht heeft. Op een of andere manier heeft hij toevallig ‘gezien’ hoe deze principes werken. Die principes kun je opvatten als een natuurwet, net als zwaartekracht bijvoorbeeld. Of we er nu in geloven of niet, we zijn allemaal onderhevig aan zwaartekracht. Deze natuurwet is op een goed moment door mensen ‘ontdekt’ en Newton heeft er een naam aan gegeven. Zo zijn we ook onderhevig aan de drie principes. Sydney Banks heeft ze op een goed moment blootgelegd en er een naam aan gegeven. 

Kort gezegd zijn dit de drie principes:

Het principe van Mind (geest):
Er ligt een vormloze energie of intelligentie ten grondslag aan het leven. Die is er altijd. Niet in de zin dat deze de boel controleert, maar het is die energie die ervoor zorgt dat eikels eikenbomen worden, wonden genezen, en dat het leven nieuw leven voortbrengt. Sommige mensen zullen dit het universum noemen, anderen God, de natuur of het leven zelf. Mensen zijn onderdeel van dit grote geheel, dit allesomvattende proces dat zich voltrekt en dit proces voltrekt zich buiten hun invloed. Zonder dit principe zou je niet bestaan en niet in staat zijn om het leven te ervaren.

Het principe van Consciousness (bewustzijn):
Mensen hebben het aangeboren vermogen om zich bewust te zijn van hun ervaringen. Ons bewustzijn voorziet onze zintuigen van informatie en brengt wat we denken tot leven. Daardoor kunnen wij het leven ervaren. Het bewustzijnsniveau dat je op een willekeurig moment hebt, bepaalt de kwaliteit van je ervaring. Als je negatieve emoties ervaart, is je perspectief op jezelf, je leven en de wereld waarschijnlijk relatief beperkt. Voel je je rustig en tevreden, dan kun je helderder zien wat er om je heen gebeurt. En dan kun je daar ook adequater op reageren.
 
Het principe van Thought (het vermogen om te denken): 
Zonder het vermogen om te denken, zouden we geen ervaring van het leven hebben. Wij creëren onze individuele ervaring van de werkelijkheid door onze gedachten. Die gedachten zijn de sleutel die de poort naar de wereld van de werkelijkheid openen. Gedachten zijn niet de werkelijkheid, maar door onze gedachten wordt onze werkelijkheid gecreëerd.

De drie principes creëren vorm uit het vormloze. Samen maken ze de menselijke ervaring mogelijk. Ze brengen op elk moment de vormloze energie tot leven in ons en door ons. Dit proces voltrekt zich in ieder van ons, en ook los van ons. We leven, we denken, we ervaren het leven. We gebruiken allemaal de kracht van het vormloze om onze persoonlijke ervaring van de werkelijkheid te creëren.  Die persoonlijke werkelijkheid is veranderlijk en tijdelijk. De principes die onze persoonlijke werkelijkheid mogelijk maken zijn permanent en onveranderlijk. Ze zijn vormloos of ‘voor de vorm’. Deze universele energie is altijd werkzaam en zal dat altijd zijn, lang nadat de laatste mens is uitgestorven.

Weergegeven in een plaatje, kan het er bijvoorbeeld zo uitzien:

 

Voor de vorm is er Universal Mind. Die wordt in het plaatje gesymboliseerd door het grote hart. Deze vormloze, universele energie is permanent en onveranderlijk. 

Vanuit deze vormloze energie, creëren de principes van mind, consciousness en thought de menselijke ervaring in de vorm (= tijdelijk en veranderlijk).

Als mens ervaar je jouw eigen gedachten als jouw persoonlijke werkelijkheid, mede mogelijk gemaakt door mind en bewustzijn.

Wat levert inzicht in de 3 principes je op?

Inzicht in deze principes brengt je in contact met je aangeboren bron van mentaal welbevinden. Ieder mens kan leven vanuit een gezonde, wijze, evenwichtige gemoedstoestand, ongeacht de externe omstandigheden!

De drie principes zeggen niet dat er geen externe omstandigheden zijn die mensen raken. Ziekte, kou, hitte, lichamelijke beperkingen, oorlogen, natuurrampen bestaan in de realiteit buiten jou. De drie principes zeggen dat er een interne, bemiddelende factor is tussen deze externe omstandigheden en jouw individuele ervaring daarvan. Deze omstandigheden hebben niet het vermogen om jouw reactie te bepalen. Jij hebt het vermogen om te bepalen hoe die omstandigheden jou raken.

De principes zeggen ook dat we meer zijn dan wat we geloven en denken over onszelf. Meer dan het ego waarmee we ons onderscheiden van anderen. Meer dan het zelfbeeld waarmee we ons identificeren. We zijn niet alleen onze persoonlijke gedachten, maar we zijn ook onderdeel van Mind: de vormloze energie die ten grondslag aan al het leven. We komen voort uit en zijn onlosmakelijk verbonden met het grote geheel.

 

 

Dat betekent dat ieder mens een aangeboren bron van mentaal welbevinden tot zijn beschikking heeft waar hij uit kan putten, een ‘aangeboren psychische gezondheid’. Ook betekent het dat ieder mens kan leven vanuit een gezonde, wijze, evenwichtige gemoedstoestand, ongeacht de externe omstandigheden.

Mensen raken van tijd tot tijd de toegang tot dat aangeboren welbevinden kwijt doordat zij verstrikt raken in hun persoonlijke gedachten. Soms zelfs zo erg dat zij door zichzelf of anderen als psychisch ziek worden gezien. Maar ieder mens heeft het vermogen in zich om de weg terug te vinden naar die aangeboren staat van mentaal welbevinden. Het denken (thought) kan het bewustzijn (consciousness) vertroebelen, waardoor we de connectie verliezen. Maar door je bewustzijn te vergroten, kunnen je gedachten weer rustig en helder worden.

Michael Neill beschrijft dat natuurlijke welbevinden heel mooi in zijn boek The space within:

"There is a space within you where you are already perfect, whole, and complete. It is pure consciousness – the space inside of which all thoughts come and go.

When you rest in the feeling of this space, the warmth of it heals your mind and body. When you operate from the infinite creative potential of this space, you produce high levels of performance and creative flow. When you sit in the openness of this space with others, you experience a level of connection and intimacy that is breathtakingly enjoyable and filled with love. And when you explore this space more deeply, you will find yourself growing closer and closer to the divine, even if you’re not sure there is such a thing and wouldn’t know how to talk about it if there was.

Every problem we have in life is the result of losing our bearings and getting caught up in the content of our own thinking; the solution to every one of those problems is to find our way back home."

Wat is het verschil met andere benaderingen?

De 3 principes reiken geen tools aan om met stressvolle situaties om te gaan, maar bieden inzicht in de oorzaak van de stress die je ervaart.

Sydney Banks was een doodgewone man, zonder veel kennis van psychologie of filosofie. Na zijn ‘openbaring’ is hij zijn inzichten gaan delen en verdiepen door lezingen te geven. Een halve eeuw later hebben deze inzichten hun weg gevonden in ziekenhuizen, gevangenissen, maatschappelijk werk, buurtwerk, scholen en in organisaties. Vooral in Amerika heeft het veel navolging gevonden.

Traditionele technieken die gebruikt worden in de psychologie gaan uit van het idee dat ervaringen ons van buitenaf overkomen. Wat er in de buitenwereld gebeurt, bepaalt onze ervaring in de binnenwereld. Die traditionele technieken leren ons dat we zelf kunnen kiezen hoe we met onze daden en gedachten op die omstandigheden reageren. Ze reiken tools aan om met de situaties die stress veroorzaken om te gaan. Ook veel zelfhulp-methoden zijn op dit uitgangspunt gebaseerd.

Vaak is het de bedoeling dat je je gedachten en emoties gaat analyseren. Waarom reageer jij zo heftig op deze persoon of deze gebeurtenis? Welke gedachten belemmeren je en welke kun je daar beter voor in de plaats zetten? Het idee is dat je je persoonlijke gedachten grondig gaat onderzoeken en er aan gaat sleutelen om je beter te voelen.

De drie principes hebben een radicaal ander uitgangspunt:

De drie principes zeggen: je ervaart niet de gebeurtenissen buiten je, maar je gedachten over die gebeurtenissen. De enige factor die ervaringen creëert, is het vermogen van de mens om zijn gedachten te vormen en om zijn eigen veranderlijke denken als werkelijkheid te ervaren. Alleen door je Bewustzijn en je Denken komt jouw individuele ervaring van de gebeurtenissen buiten jou tot stand. Met andere woorden: alles wat je ervaart, bestaat alleen in jouw hoofd. Al je gedachten zijn bedacht. Ze hebben geen grond in de werkelijkheid buiten jou.

Daarom hoef je niet in je persoonlijke gedachten te gaan wroeten of te proberen ze te verbeteren. Als je dat doet, neem je ze serieus. Je hoeft je gedachten niet op te vatten als iets wat aangepakt moet worden. Je hoeft alleen maar te begrijpen waar je ervaringen vandaan komen.

‘Don’t look for personal mind, look for universal mind’, zei Sydney Banks.

 

 

Professionals die werken vanuit de drie principes gaan er niet vanuit dat mentale stress veroorzaakt wordt door externe omstandigheden. Hun doel is dan ook niet om mensen instrumenten te geven om met die stress van buiten om te gaan. Zij gaan ervanuit dat mensen zichzelf kunnen bevrijden van psychische stress als zij begrijpen waar hun ervaringen vandaan komen. Hun doel is om mensen te helpen inzicht te krijgen in de principes die ten grondslag liggen aan hun ervaring van de werkelijkheid die zich van moment tot moment voltrekt.

Wat betekenen de 3 principes concreet voor je leven?

Inzicht in de 3 principes helpt je om los te komen van je conditionering en om de weg naar jezelf terug te vinden. En dat is heel bevrijdend!

De inzichten die de 3 principes bieden, hebben een aantal interessante implicaties voor je dagelijks leven:

#1. Je hoeft niet bang te zijn voor je eigen ervaringen

De grap is dat je gelooft wat je ziet. Je neemt aan dat wat je ziet de objectieve waarheid buiten je is. Je denkt dat ervaringen je van buitenaf overkomen, maar dat is niet zo. Je ervaringen komen voort uit je eigen gedachten.

Wanneer je je zorgen maakt over een spannend gesprek dat je moet voeren, komt de spanning die je ervaart voort uit je gedachten. Niet uit de situatie, want die heeft nog helemaal niet plaatsgevonden. 
Stress en angst zijn geen karakteristieken van de situatie, maar van je eigen gedachten. Je ervaart niet de wereld, maar je gedachten over de wereld. Als je gedachten onrustig zijn, ervaar je onrust en spanning.

Op het moment dat je inziet dat elk gevoel alleen maar de schaduw van een gedachte is, hoef je niet meer zo bang te zijn voor je gevoelens. Dan hoef je ze alleen nog maar te voelen. Je gedachten komen dan ook tot rust. Als je gedachten tot rust komen, kun je je blik verbreden en loskomen van je eigen tunnelvisie. Dan kun je je aandacht richten op het hier en nu.

Angst, pijn, onzekerheid zijn dan geen ervaringen meer die je moet bestrijden of waar je zo snel mogelijk van af moet zien te komen. Het leven presenteert je nou eenmaal met moeilijke en heftige gebeurtenissen. Die kun je niet vermijden. Wel kun je begrijpen hoe jouw persoonlijke ervaring van die gebeurtenissen tot stand komt.

#2. Je hoeft het oordeel van anderen niet persoonlijk op te vatten

Wij hebben allemaal onze persoonlijke beleving van de werkelijkheid. Iedereen is met zijn hele aandacht gericht op zijn eigen verhaal en dat is de enige werkelijkheid waarin hij leeft. Zo creëert de ander ook een beeld van jou dat voor hem als de waarheid aanvoelt. Maar het is een relatieve waarheid omdat zijn verhaal over jou niet de waarheid is. Al zijn meningen over jou gaan over het beeld dat hij van jou gecreëerd heeft. En niet over jouzelf. Wat mensen over je denken heeft dus eigenlijk niets met jou te maken! En dat is een heel bevrijdend inzicht. Je hoeft je niet te laten verlammen door de angst voor wat anderen van je zullen denken.

#3. Je hoeft het gedrag van anderen niet persoonlijk op te vatten

De emotie die een gedachte oproept, is afhankelijk van je stemming op een bepaald moment. Onze stemmingen gaan de hele dag heen en weer op een continuüm, van hoog naar laag en andersom. Als je negatieve emoties ervaart, is je perspectief op jezelf, je leven en de wereld waarschijnlijk relatief beperkt. Voel je je rustig en tevreden, dan kun je helderder zien wat er om je heen gebeurt. En dan kun je daar ook adequater op reageren.

Je emoties zijn een barometer voor de kwaliteit van je denken op een bepaald moment. Als je onrustige, onzekere of anderszins negatieve emoties ervaart, dan is dat een signaal dat je zaken te persoonlijk opvat.

Een voorbeeld. Stel je voor dat je vrouw moe en chagrijnig thuiskomt van haar werk. Ze snauwt je af omdat je de vuilnis vergeten bent buiten te zetten.

In een duistere bui vat je het heel persoonlijk op. Je zegt bij jezelf: waarom behandelt ze me altijd alsof ik een klein kind ben?! Ze ziet ook nooit wat ik allemaal doe in het huishouden! Je voelt woede of ergernis.

Als je het minder persoonlijk opvat, denk je misschien: tjonge jonge, het zal wel weer ‘die tijd van de maand zijn’, of: ze heeft waarschijnlijk weer ruzie hebben gehad met haar baas. Je voelt een lichte irritatie omdat ze het op jou afreageert.

Als je de gebeurtenis met meer perspectief beschouwt, denk je: ze heeft het zwaar. Je herkent de menselijke neiging om onvrede op je dierbaren af te reageren. Je ziet dat haar gedrag niets met jou te maken heeft en vat het niet persoonlijk op. Je voelt compassie, reikt naar haar uit en geeft haar een knuffel.

 #4. Je kunt genieten van het proces en het leven ervaren in plaats van krampachtig proberen het te controleren

Denken is een autonoom proces, net als ademhalen. Ons denken verandert van moment tot moment, dus het vermogen om een nieuwe gedachte te hebben over een oude situatie is natuurlijk en altijd aanwezig. Je kunt erop vertrouwen dat op de ene gedachte vanzelf een andere zal volgen. Het probleem is dat we hier juist niet op vertrouwen. We proberen onze angst te bezweren door heel hard na te denken, controle uit te oefenen, omstandigheden in de buitenwereld te beïnvloeden. Maar dat werkt averechts. Hoe koortsachtiger we nadenken, hoe complexer alles lijkt te worden. In onze poging om onze gedachten te controleren, verliezen we ons vermogen om nieuwe, frisse gedachten te laten opkomen.

Het enige wat je hoeft te doen, is je realiseren dat je aan het denken bent. Dat de emotie die je voelt, jou geen informatie verschaft over situatie buiten jou. Hij vertelt je alleen wat je gedachten over die situatie zijn. Laat het gevoel er zijn en wacht tot er een nieuwe gedachte in je opkomt die je inspireert om een actie te ondernemen in het hier en nu.

#5. Je bent niet je ego

Met je brein heb je een zelfbeeld geconstrueerd, een ‘ik’. Het is je ego, het stuk van jezelf dat zich identificeert met wat je gelooft over jezelf. Ook dat is een product van je eigen interpretatie. Geloven dat je samenvalt met je ego, is heel beperkend. Want dan moet je uit alle macht proberen het beeld van dat ego in stand te houden. Dan denk je dat je minder waard bent als anderen commentaar op je hebben. Of dat je meer waard bent als je geprezen wordt. Dan ga je jezelf censuur opleggen. Of geloven dat je iets niet kunt of wilt doen, omdat je ‘er geen type voor bent’. Dan blokkeer je als je iets doet waarvan jij denkt dat het niet bij jou hoort.

Je wordt meer jezelf als je ziet dat je niet je ego bent. Je voorbij het ego kijken en zien hoe het tot stand komt. Dan kun je steeds vaker gewoon opgaan in wat je doet, omdat er geen ruis is van allerlei gedachten die je weghalen uit het moment. Als die ruis verdwenen is, ontstaat er ruimte. Ruimte om nieuwe, frisse ideeën en gedachten te laten opborrelen. Ruimte om de beweging te waar te nemen die je blijkbaar wilt maken.

Want ook die beweging welt op. Hij wordt alleen vaak volledig overschaduwd door allerlei bewuste en onbewuste gedachten. Gedachten over hoe het hoort, wat we zouden moeten willen, hoe een normaal carrière-pad eruit hoort te zien, hoe een relatie eruit hoort te zien, wat we voor onszelf als pad hadden uitgestippeld, hoe we onszelf graag zien, hoe we willen dat anderen ons zien, noem maar op. Allemaal gedachtenspinsels en conditioneringen die de natuurlijke beweging overstemmen.

Je wordt meer jezelf naarmate je minder je conditionering wordt. Want dan ga je steeds meer handelen vanuit helderheid van geest en in lijn met de beweging die opwelt.

En je wordt minder je conditionering als je gaat zien hoe het systeem werkt. Hoe je eigen gedachten je soms weghalen uit het moment en van de natuurlijke beweging die je wilt maken. Naarmate je dat vaker gaat zien, ben je vanzelf steeds vaker je ware zelf.

#6. Je hebt altijd toegang tot zelfvertrouwen, innerlijke rust en helderheid

Meer zelfvertrouwen, helderheid en innerlijke rust, wanneer verlang je daarnaar? Op momenten dat je onzeker, verward en onrustig bent natuurlijk. Dat is logisch. Je merkt pas waar je naar verlangt als je het mist.

Wat doe je als je onrust/onvrede/onzekerheid ervaart? Dan ga je aan de slag om van die nare gevoelens af te komen. Dat kan op vele manieren. Een cursus zelfvertrouwen volgen, op zoek gaan naar je kwaliteiten, naar je passie, mediteren, ruzie maken, dingen aan de kaak stellen, confronteren, vaardigheden trainen, een coachtraject volgen, in relatietherapie gaan, een andere baan zoeken, onderzoeken waar je nare emoties vandaag komen, sporten. De opties zijn eindeloos.

De neiging is om in jezelf te graven, of om iets te ondernemen of hulp te zoeken in de buitenwereld. Om onze innerlijke of uiterlijke omstandigheden te controleren. Of een combinatie van beide. We denken dat we iets moeten DOEN om een staat van welbevinden te bereiken.

Maar dat is een denkfout. Zelfvertrouwen, helderheid en innerlijke rust zijn altijd voorhanden. Zelfverzekerdheid hoef je niet te kweken. Je bent zelfverzekerd als je gewoon je ding aan het doen bent. Hetzelfde geldt voor helderheid en rust in je hoofd. Je bent helder en innerlijk kalm als je gewoon opgaat in waar je mee bezig bent.

Wat is het verschil? Als je gewoon je ding aan het doen bent, heb je geen last van storende gedachten.

Het enige wat onzekere, onrustige, troebele gevoelens kan oproepen, zijn onzekere, onrustige, troebele gedachten.

Het gaat mis als je last geloof gaat hechten aan die storende gedachten. Bijvoorbeeld als je denkt dat je iets moet laten zien wat je niet kunt. Dan verkramp je.

Er is maar een ding nodig om je welbevinden om zo’n moment terug te vinden. En dat is: je realiseren dat je je eigen onrust aan het creëren bent door je gedachten. En dan ontstaat er ruimte voor je natuurlijke, innerlijke wijsheid.

#7. Je kunt nieuwe delen van jezelf ontdekken en nieuwe vaardigheden leren die je nooit voor mogelijk had gehouden

Inzien dat je je persoonlijke gedachten niet serieus hoeft te nemen, biedt ruimte om nieuwe dingen uit te proberen en te leren. Vanuit dit inzicht kun je je aandacht richten op je leerproces. Je gaat met open blik experimenteren en uitproberen. Je aandacht is gericht op het hier-en-nu. En voor je het weet komt je in een flow terecht. Met een helder hoofd en heel je hart.

Een helder hoofd met heel je hart… dat is wat inzicht in de 3 principes je kan bieden. Verlang jij hier ook naar? Het enige wat je hoeft te doen, is je inzicht vergroten. Verder niets. Met een open blik tot je nemen welke inzichten anderen hebben opgedaan, en kijken wat je daar voor jezelf in kunt ontdekken.

Waarom zijn de 3 principes geen methode?

Je kunt de 3 principes niet toepassen. Het is geen methode. Er valt alleen maar iets te zien. Inzicht in wie je werkelijk bent... 

Als mensen in aanraking komen met de 3 principes, ervaren ze vaak rust en opluchting. Tegelijk voelen ze regelmatig ook verwarring. In veel gevallen ontstaat die verwarring, doordat ze de 3 principes opvatten als methode. Als iets wat ze moeten of kunnen toepassen. Dan denken ze bijvoorbeeld dat de 3 principes zeggen dat ze andere gedachten of juist geen gedachten moeten hebben. Maar het gaat hier niet om een methode.

Hoe ervaringen ontstaan

De 3 principes helpen je om te zien dat al je gedachten concepten zijn. De wereld is gewoon wat hij is. Die wereld kun je nooit direct ervaren. Dat kan alleen via je gedachten. Via alle ideeën, overtuigingen, meningen, oordelen, voorkeuren, verlangens, angsten die je op de wereld projecteert. De dingen zelf roepen geen emoties op, maar de concepten in jouw hoofd over de dingen.

Je bewustzijn laadt alles wat je waarneemt in jezelf en in de buitenwereld met betekenis en brengt in jou een ervaring tot leven. Die ervaring voelt levensecht, maar hij bestaat alleen in jouw brein.

Ervaringen stromen door je heen, buiten jouw controle om. Bij baby’s gebeurt dan ongefilterd. Hun conceptuele brein is nog niet ontwikkeld. Zij kunnen zich geen voorstelling maken van zichzelf, het verleden en de toekomst. Ze staat in elk moment open voor wat er te ervaren is. Allerlei emoties en sensaties wellen op en wisselen elkaar op natuurlijke wijze af.

Het mirakel van het conceptuele brein

Ook door ons stromen continu ervaringen heen. Alleen bij ons worden die ervaringen gekleurd door het conceptuele brein. Wij projecteren onze concepten op wat er opwelt of zich voordoet. We ervaren weerstand tegen pijn en verdriet. Hebben een voorkeur voor comfort en fijne ervaringen. Maken ons zorgen over onze veiligheid in de toekomst. Of die van onze dierbaren. Denken na over hoe we dingen in de toekomst kunnen veranderen. We hebben allerlei ideeën over wie we zijn, wie we willen zijn en hoe we door anderen gezien willen worden.

Met dat conceptuele brein kunnen we prachtige creaties, kunstwerken en uitvindingen in de wereld zetten. Door open te staan voor wat er opwelt en onze inspiratie te volgen.

Met datzelfde conceptuele brein creëren we ook onze ervaringen van angst, schaarste en onzekerheid. Door in verzet te zijn tegen de ervaring die zich voordoet. Door te geloven dat dat wat zich voordoet er niet mag zijn. Door  te denken dat wat opwelt niet kan, niet mag, of zal leiden tot veroordeling.

Alleen maar inzicht

Als mensen dit beginnen te zien, denken ze vaak dat ze iets anders met hun gedachten moeten doen dan ze gewend zijn. Of dat het juist betekent dat ze ernaar moeten streven om geen gedachten te hebben. Of dat het wil zeggen dat methoden of technieken om anders met je gedachten en emoties om te gaan zinloos zijn.

Dit is allemaal niet wat de 3 principes zeggen. Het is geen methode. Er valt niets toe te passen. Alleen maar iets te zien. Via het inzicht dat al je gedachten concepten zijn, kun je tot een ander inzicht komen. Namelijk dat je in essentie een soort transportkanaal voor ervaringen bent. In elk moment wil het leven iets via jou tot uitdrukking brengen. Iets dat alleen via jouw bewustzijn in de wereld gestalte kan krijgen.

En daar strooit het conceptuele brein soms roet in het eten. Dat vertelt je dan dat de ervaring die je nu hebt niet wenselijk is. Dat je er zo snel mogelijk vanaf moet. Je denkt dat het van alles over jou zegt dat jij dit nu voelt. Dat je gedoemd bent om je altijd zo te voelen in dit soort situaties.

Je staat niet open voor de ervaring die zich voordoet. In plaats van hem te laten stromen, houdt je hem vast in je bewustzijn. En daarmee sta je ook niet open voor een nieuwe mogelijkheid. Je laat geen nieuwe, frisse ervaring meer toe.

Buigen of breken

Laten we het concreet maken. Stel je kunt de slaap niet vatten. Je denkt: ik moet in slaap vallen! Als ik niet in slaap val, ben ik morgen niets waard! En ik moet morgen presteren! Ik moet fit zijn! Waarom val ik niet in slaap! Gisteren ook al niet, en je zult zien dat het morgen ook niet lukt. Ik ben veel te gestrest. Wat ligt mijn partner hier nou lekker naast me te dromen! Enzovoort. Hoe meer je je verzet tegen je slapeloosheid, hoe langer de bevrijdende slaap uitblijft…

Op een gegeven moment zal je wellicht je verzet tegen de slapeloosheid opgeven. Je aanvaardt dat je de slaap niet kunt vatten. Wat gebeurt er dan? Je koortsachtige gedachten komen tot rust. Je ontspant. Je hebt je opengesteld voor wat er op dat moment te ervaren is, namelijk: slapeloosheid. En dan is het niet meer zo erg. De persoonlijke lading is eraf.

En in de ruimte van ontspanning die dan ontstaat, kan van alles opkomen. Misschien denk je: ik ga even beneden een kopje thee drinken. Of er schiet je een ontspanningsoefening te binnen die in het verleden hielp. Of je gaat liggen mijmeren over iets fijns. Of nog iets heel anders.

Het punt is: je hebt je opengesteld. Voor de ervaring zelf, en voor een nieuw, fris perspectief. Je heb dus niet iets gedaan, maar juist de controle opgegeven. Waardoor er in je brein vanzelf iets helpends opkwam.

De 3 principes zijn dus geen methode. Alleen maar een beschrijving van hoe de menselijke ervaring van moment tot moment tot stand komt. Ze sluiten dan ook niets uit. Als jij een fijne methode kent om je brein te ontspannen, maak er vooral gebruik van!

Het gaat vanzelf

De boodschap van de 3 principes is dit:

Je hoeft gedachten niet te controleren, want als je de ervaringen en opwellingen gewoon laat stromen, kun je erop vertrouwen dat er vanzelf helpende gedachten, impulsen en ideeën zullen opkomen!

En hoe meer je ziet dat al je gedachten concepten zijn, hoe makkelijker het wordt om de illusie van controle op te geven.

Niet doen, maar laten stromen.

Niet streven, maar leven.

Openstaan voor alles wat er te ervaren is.

Als je het verzet tegen je ervaringen staakt, als je je overlevert aan de stroom van het leven, dan ontdek je dat het leven je draagt. Je bent niet wie je denkt te zijn. Je bent niet je ‘ik’. Je bent het leven zelf, dat de illusie van ik schept om zichzelf tot uitdrukking te brengen. Geef het de ruimte en laat je gebruiken als expressiemiddel!


Via een familielid ben ik bij Eline terecht gekomen. Eerst een eendaagse en daarna een coach traject. Wat een cadeau! Elk gesprek brengt nieuwe inzichten, is open en ontspannen. Steeds weer kom ik een stapje verder en zie ik meer. Een sneeuwbal effect. Juist tijdens onze gesprekken ervaar ik hoeveel ik al zie en weet. Het in gesprek gaan werkt verhelderend en geeft zoveel positieve energie. De scheiding die ik nu door maak is heftig, maar door inzicht in de 3P’s echt anders heftig. Het is bijna niet uit te leggen. Steeds vaker zie ik het van een afstand, neem ik het minder persoonlijk, zie ik mijn verkramping... het maakt dat ik me steeds vaker rustig voel ondanks deze heftige gebeurtenis(sen). Ik ervaar mijn veerkracht, stukje bij beetje komt het vertrouwen terug, kan ik ontspannen én is het ‘niet weten’ oké. Ben ik oké.. Ik ben zo dankbaar dat ik mezelf dit cadeau heb gedaan en kan het iedereen aanraden! - Marijke

ONTVANG HET GRATIS E-BOOK OVER DE 3 PRINCIPES

Als je je inschrijft voor mijn mailinglijst, kun je meteen mijn e-book downloaden. Daarna ontvang je regelmatig updates en artikelen.  

BEKIJK HIER EEN KORTE VIDEO MET UITLEG OVER DE 3 PRINCIPES:

BESTEL MIJN BOEK OVER DE 3 PRINCIPES:

Gratis inzichtgesprek

Wil je stoppen met jezelf beperken? Gelijk heb je! Inzicht in de 3 principes biedt een simpele, maar diepgaande en doeltreffende katalysator voor groei en verandering. Nieuwsgierig? Ik reik je dit inzicht graag aan in een gratis gesprek. Schroom niet, er zit verder helemaal niets aan vast. Ik vind het leuk om je te ontmoeten, en op deze manier bij te dragen aan een mooiere wereld;-)!

Plan hier meteen je gratis gesprek!

Een inspirerende dag waarbij er ruimte was om met elkaar in gesprek te gaan. Een gesprek waarbij rust, aandacht en ontvankelijkheid als vanzelf kwamen. En in die rust, aandacht en ontvankelijkheid heb ik mogen ontdekken dat er altijd meer te zien is. Het zijn namelijk je eigen gedachten die je ervaringen creëren. En zodra je dit doorziet, ervaar je meer rust en ontspannenheid. En dat kan ik iedereen aanraden. Eline neemt je op een hele fijne, pure manier mee in inzicht in de 3 principes. - Annelies Runia

Tijdens een inspirerende dag over de 3 principes heeft Eline ons stapsgewijs kennis laten maken met de 3 principes. Ik ging de dag open en zonder specifieke verwachtingen in. Ik had niet kunnen bedenken dat het zo'n bijzonder inzicht met zich mee zou brengen. De wereld was daarna (op een positieve manier) niet meer hetzelfde.  De innerlijke rust, helderheid, verbondenheid en zelfvertrouwen kwamen als vanzelf. En als ze er even niet zijn, dan weet ik dat ze wel weer komen. Uitleggen hoe dit werkt laat ik graag aan Eline over. Maar ik kan je zeker aanraden om het te gaan ervaren. - Nicolien

De coaching door Eline heeft me een heel nieuwe kijk gegeven op de gedachtes en emoties die ik ervaar. Via via ben ik bij Eline terecht gekomen en ik herkende me meteen in haar verhaal. Ik kan het coaching traject zeer aanraden. Het waren fijne gespreken en de 3 principes hebben me geïnspireerd. Door deze nieuwe benadering ga ik meer ontspannen met anderen om, zit ik beter in mijn vel en blijf ik dichter bij mezelf. - Lieke

In 2020 volgde ik bij Eline de 3 Principes opleiding voor Coaches en Facilitators. Het afgelopen jaar was zeker niet altijd makkelijk voor mij. Om de metafoor van rups naar vlinder te gebruiken: Wanneer een volwassen rups toe is aan verandering naar vlinder verandert hij binnenin een cocon in een soort ‘soep’.  In het afgelopen jaar heb ik een vergelijkbaar gevoel gehad… Voor iemand als ik die van ‘overzicht’ houd, is dat best lastig!

Na dit opleidingsjaar merk ik dat de verstilling in mezelf, de ruimte in mijn hoofd en de rust die ik daardoor ervaar flink is toegenomen. Deze ruimte neem ik mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik meer vanuit ontspanning, vertrouwen en compassie in kan spelen op wat er op mijn pad komt.

2020 was voor mij een sabbaticaljaar waardoor ik kon groeien als coach. In januari 2021
start ik mijn praktijk voor Coaching & Trainingen weer op. Natuurlijk voel ik, het zoals de vlinder die de cocon waar hij in zit moet openbreken een zekere ‘druk’. Nu weet ik dat dit bij het leven hoort en ook nodig is om werkelijk in mijn
kracht te komen.

Dank je wel voor de fijne begeleiding, Eline 💖

Wijnand Klaver - https://wijnandklaver.nl

Vele opleidingen en cursussen heb ik gevolgd om antwoorden te vinden voor mijzelf en mijn clienten in mijn werk als professional organizer en personal coach. Hoe je om moet gaan met stress en eigenlijk hoe je om moet gaan met het leven. Die antwoorden heb ik wel gevonden maar bijna altijd moest je er iets voor doen, niet meer doen, kortom jezelf veranderen wat juist zo moeilijk is.

Bij toeval ontdekte ik de 3 Principes. Vanaf de eerste kennismakingsdag had ik het gevoel dat dit klopte. Het inzicht hoe de menselijke ervaring tot stand komt, het mechanisme achter het leven dat universeel is, maakt dat er minder te doen valt. Het leidt tot een heldere geest (ook al heb je die niet constant) die  het leven lichter en meer ontspannen maken waardoor de stress vanzelf minder wordt.

De opleiding tot 3 Principes coach/facilitator bij Eline heb ik als zeer prettig en inspirerend ervaren. Het gaf mij de mogelijkheid om op mijn eigen manier inzichten te ontwikkelen door de groepsdagen maar ook door de 1 op 1 contacten.

Pauline Muller-Hensen - www.wellorganized.nl 

Eline Sluys Coaching & Training

Bij Hanz'
Hanzeplein 11-27
8017 JD Zwolle

06-28714476
info@elinesluyscoaching.nl

KvK-nummer: 53397630 

 

Gratis e-book Introversie bestaat niet

Als je je inschrijft voor mijn mailinglijst over introversie, ontvang je regelmatig artikelen en tips.

Ook krijg je als dank mijn e-book Introversie bestaat niet cadeau.

Vaker de ontspannen versie van jezelf zijn, is dat mogelijk? Het antwoord is: ja! Dat is mogelijk door te begrijpen hoe jouw ervaring van moment tot moment tot stand komt. Inzicht in dit mechanisme reik ik je graag aan in dit e-book!

Gratis e-book over de 3 principes

Als je je inschrijft voor mijn mailinglijst over de 3 principes, kun je meteen mijn e-book downloaden. Daarna ontvang je regelmatig updates en artikelen.  

Er is een manier die je helpt om veel vaker de ontspannen, zelfverzekerde, effectieve versie van jezelf te zijn. En om te ontspannen in de wetenschap dat spanning niet problematisch is. Een manier zonder methodes en zonder stappenplannen. Maak kennis met de 3 principes!

Privacyverklaring

Copyright © 2017

Eline Sluys Coaching & Training .
All Rights Reserved.

Fotografie header: Teamup Zwolle