Skip to main content

De 3 principes zijn geen methode

Als mensen in aanraking komen met de 3 principes, ervaren ze vaak rust en opluchting. Tegelijk voelen ze regelmatig ook verwarring. In veel gevallen ontstaat die verwarring, doordat ze de 3 principes opvatten als methode. Als iets wat ze moeten of kunnen toepassen. Dan denken ze bijvoorbeeld dat de 3 principes zeggen dat ze andere gedachten of juist geen gedachten moeten hebben. Maar het gaat hier niet om een methode.

Hoe ervaringen ontstaan

De 3 principes helpen je om te zien dat al je gedachten concepten zijn. De wereld is gewoon wat hij is. Die wereld kun je nooit direct ervaren. Dat kan alleen via je gedachten. Via alle ideeën, overtuigingen, meningen, oordelen, voorkeuren, verlangens, angsten die je op de wereld projecteert. De dingen zelf roepen geen emoties op, maar de concepten in jouw hoofd over de dingen.

Je bewustzijn laadt alles wat je waarneemt in jezelf en in de buitenwereld met betekenis en brengt in jou een ervaring tot leven. Die ervaring voelt levensecht, maar hij bestaat alleen in jouw brein.

Ervaringen stromen door je heen, buiten jouw controle om. Bij baby’s gebeurt dan ongefilterd. Hun conceptuele brein is nog niet ontwikkeld. Zij kunnen zich geen voorstelling maken van zichzelf, het verleden en de toekomst. Ze staat in elk moment open voor wat er te ervaren is. Allerlei emoties en sensaties wellen op en wisselen elkaar op natuurlijke wijze af.

Het mirakel van het conceptuele brein

Ook door ons stromen continu ervaringen heen. Alleen bij ons worden die ervaringen gekleurd door het conceptuele brein. Wij projecteren onze concepten op wat er opwelt of zich voordoet. We ervaren weerstand tegen pijn en verdriet. Hebben een voorkeur voor comfort en fijne ervaringen. Maken ons zorgen over onze veiligheid in de toekomst. Of die van onze dierbaren. Denken na over hoe we dingen in de toekomst kunnen veranderen. We hebben allerlei ideeën over wie we zijn, wie we willen zijn en hoe we door anderen gezien willen worden.

Met dat conceptuele brein kunnen we prachtige creaties, kunstwerken en uitvindingen in de wereld zetten. Door open te staan voor wat er opwelt en onze inspiratie te volgen.

Met datzelfde conceptuele brein creëren we ook onze ervaringen van angst, schaarste en onzekerheid. Door in verzet te zijn tegen de ervaring die zich voordoet. Door te geloven dat dat wat zich voordoet er niet mag zijn. Door  te denken dat wat opwelt niet kan, niet mag, of zal leiden tot veroordeling.

Alleen maar inzicht

Als mensen dit beginnen te zien, denken ze vaak dat ze iets anders met hun gedachten moeten doen dan ze gewend zijn. Of dat het juist betekent dat ze ernaar moeten streven om geen gedachten te hebben. Of dat het wil zeggen dat methoden of technieken om anders met je gedachten en emoties om te gaan zinloos zijn.

Dit is allemaal niet wat de 3 principes zeggen. Het is geen methode. Er valt niets toe te passen. Alleen maar iets te zien. Via het inzicht dat al je gedachten concepten zijn, kun je tot een ander inzicht komen. Namelijk dat je in essentie een soort transportkanaal voor ervaringen bent. In elk moment wil het leven iets via jou tot uitdrukking brengen. Iets dat alleen via jouw bewustzijn in de wereld gestalte kan krijgen.

En daar strooit het conceptuele brein soms roet in het eten. Dat vertelt je dan dat de ervaring die je nu hebt niet wenselijk is. Dat je er zo snel mogelijk vanaf moet. Je denkt dat het van alles over jou zegt dat jij dit nu voelt. Dat je gedoemd bent om je altijd zo te voelen in dit soort situaties.

Je staat niet open voor de ervaring die zich voordoet. In plaats van hem te laten stromen, houdt je hem vast in je bewustzijn. En daarmee sta je ook niet open voor een nieuwe mogelijkheid. Je laat geen nieuwe, frisse ervaring meer toe.

Buigen of breken

Laten we het concreet maken. Stel je kunt de slaap niet vatten. Je denkt: ik moet in slaap vallen! Als ik niet in slaap val, ben ik morgen niets waard! En ik moet morgen presteren! Ik moet fit zijn! Waarom val ik niet in slaap! Gisteren ook al niet, en je zult zien dat het morgen ook niet lukt. Ik ben veel te gestrest. Wat ligt mijn partner hier nou lekker naast me te dromen! Enzovoort. Hoe meer je je verzet tegen je slapeloosheid, hoe langer de bevrijdende slaap uitblijft…

Op een gegeven moment zal je wellicht je verzet tegen de slapeloosheid opgeven. Je aanvaardt dat je de slaap niet kunt vatten. Wat gebeurt er dan? Je koortsachtige gedachten komen tot rust. Je ontspant. Je hebt je opengesteld voor wat er op dat moment te ervaren is, namelijk: slapeloosheid. En dan is het niet meer zo erg. De persoonlijke lading is eraf.

En in de ruimte van ontspanning die dan ontstaat, kan van alles opkomen. Misschien denk je: ik ga even beneden een kopje thee drinken. Of er schiet je een ontspanningsoefening te binnen die in het verleden hielp. Of je gaat liggen mijmeren over iets fijns. Of nog iets heel anders.

Het punt is: je hebt je opengesteld. Voor de ervaring zelf, en voor een nieuw, fris perspectief. Je heb dus niet iets gedaan, maar juist de controle opgegeven. Waardoor er in je brein vanzelf iets helpends opkwam.

De 3 principes zijn dus geen methode. Alleen maar een beschrijving van hoe de menselijke ervaring van moment tot moment tot stand komt. Ze sluiten dan ook niets uit. Als jij een fijne methode kent om je brein te ontspannen, maak er vooral gebruik van!

Het gaat vanzelf

De boodschap van de 3 principes is dit:

Je hoeft gedachten niet te controleren, want als je de ervaringen en opwellingen gewoon laat stromen, kun je erop vertrouwen dat er vanzelf helpende gedachten, impulsen en ideeën zullen opkomen!

En hoe meer je ziet dat al je gedachten concepten zijn, hoe makkelijker het wordt om de illusie van controle op te geven.

Niet doen, maar laten stromen.

Niet streven, maar leven.

Openstaan voor alles wat er te ervaren is.

Als je het verzet tegen je ervaringen staakt, als je je overlevert aan de stroom van het leven, dan ontdek je dat het leven je draagt. Je bent niet wie je denkt te zijn. Je bent niet je ‘ik’. Je bent het leven zelf, dat de illusie van ik schept om zichzelf tot uitdrukking te brengen. Geef het de ruimte en laat je gebruiken als expressiemiddel!

Wil je meer weten? Meld je aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik praat er graag verder over met je!