Skip to main content

Ride the wave of life

Als menselijke wezens kunnen we niet anders dan de voortdurend veranderende stroom van het leven ervaren via het filter van ons persoonlijke gedachtensysteem.

Het ene moment verkeren we in de ban van een pijnlijke persoonlijke interpretatie van die stroom. Dan is ons bewustzijn vernauwd, en ervaren we onszelf als behoeftig, kwetsbaar individu, losstaand van het geheel. We interpreteren onze ervaring dan als verkeerd. Het volgende moment verruimt ons bewustzijn zich weer. Dan ervaren we geen gebrek of afgescheidenheid. We hebben geen oordeel over wat we voelen, maar staan open voor wat we maar ervaren.

We ‘golven’. Soms zitten we op de top van een golf, en soms in het dal.

We zijn geconditioneerd om te geloven dat het dal verkeerd is. Dat nare emoties ongewenst zijn, en dat we er iets mee moeten.

Het is niet raar dat we dit geloven, want een dal voelt vaak ook echt verkeerd. Onze emoties zijn dan zo overweldigend, dat we niet kunnen zien dat er ook een andere interpretatie mogelijk is. We geloven werkelijk dat onze angst, onzekerheid, oordelen iets zeggen over wat er gaan gebeuren, of over wie we zijn.

En daarom is inzicht in de 3 principes zo verruimend en helpend. Ze helpen je om te zien:

?dat toppen en dalen elkaar impliceren. Dat het ene niet zonder het andere kan bestaan in de menselijke ervaring. Dat het golven niet iets verkeerds is, maar iets natuurlijks en scheppends. Het maakt onze ervaring van de realiteit mogelijk;

?dat je systeem automatisch interpreteert wat zich voordoet, zonder dat je daarvoor kiest. Uit alle mogelijke interpretaties, kiest je systeem er op de automatische piloot eentje;

?dat je kramp of pijn niets vertellen over wat er gaat gebeuren, maar je laten weten dat je in de ban verkeert van een nare of vervelende interpretatie;

?dat de kramp niet voorbijgaat omdat jij dat wilt. Zolang je je verzet tegen pijn, lijd je. We kunnen de stroom van het leven niet met onze wil versnellen of controleren. De pijn nodigt je uit om je over te geven aan de stroom. Om geduld en vertrouwen te betrachten;

?dat die pijn een geschenk in zich draagt als je hem aanvaardt. Dat je je blindstaart op één oude, uitgekauwde interpretatie, impliceert de aanwezigheid van andere interpretaties. Je kunt erop vertrouwen dat je aan de andere kant van de pijn iets nieuws, ruimers en liefdevollers zal ontdekken en ervaren. Iets dat je in staat stelt om een nieuwe realiteit te scheppen. En dan blijkt de pijn een transformerende kracht die het oude wegspoelt.

Dit is geen kwestie van omdenken. Van controleren of besturen van wat gaande is. Het is een kwestie van bewustzijn. Van herkennen en aanvaarden wat er gaande is. Het golven van het leven door jou en als jou. De toppen én dalen.

3principes, overgave, Veerkracht, vertrouwen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.