Skip to main content

5 manieren waarop introverten en extraverten botsen op de werkvloer

Hoe iemand in het leven staat en hoe hij zich gedraagt, wordt het meest bepaald door de vraag of hij een extraverte of introverte voorkeursstijl heeft. Daarom is het eigenlijk verbazingwekkend hoe weinig kennis er is over de verschillen tussen introverten en extraverten. Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan kennis over dit onderwerp. In de praktijk leiden de verschillen tussen beide stijlen tot veel onbegrip en ongemak.

Impact op, of van de wereld?

Een extravert richt zijn bewustzijn en zijn energie op de buitenwereld en de mensen en de processen daarin. Hij is ingesteld op alles wat zich in de buitenwereld voordoet en baseert daarop zijn beslissingen. Je zou kunnen zeggen dat voor een extravert de centrale vraag is: welke impact heb ik op de wereld?

Een introvert richt zijn bewustzijn op hoe zijn binnenwereld de buitenwereld ervaart. Een introvert let niet zozeer op wat er zich buiten hem afspeelt, maar veel meer op welke indruk dat op hem maakt, wat het in hem losmaakt en welke innerlijke reacties erop volgen. De maatstaf voor zijn  beslissingen ligt in zijn eigen belevingen en ervaringen. Voor hem is de centrale vraag: welke impact heeft de wereld op mij?

Dit verschil in instelling van het bewustzijn heeft grote gevolgen voor de interactie tussen de twee typen. Het kan een bron zijn van frictie en wederzijds onbegrip:

1. Gebrek aan ruimte

Introverten worden bijvoorbeeld vaak onzeker van het zelfverzekerde en stellige optreden van extraverten. Zij kijken met verbazing naar het gemak en de bravoure waarmee extraverten zich profileren. Maar al te vaak voelen ze zich hierdoor geïntimideerd. Ze ervaren een gebrek aan ruimte, en vinden eigenlijk dat extraverten ze die ruimte zouden moeten geven.

2. Gebrek aan informatie

Andersom ervaren extraverten vaak een gebrek aan informatie. Ze krijgen geen hoogte van introverten en hebben geen idee wat ze aan ze hebben. Dat gebrek aan informatie maakt ze onzeker en ze vinden eigenlijk dat introverten zich gewoon duidelijk zouden moeten uitspreken.

3. Botsende behoeften

In het werkende leven sluiten de behoeftes van beide typen vaak niet op elkaar aan. Extraverten hebben de input van anderen nodig om al pratende hun gedachten te vormen. Aan die behoefte komen introverten niet  tegemoet. Die zitten te zwijgen, want zij hebben juist ruimte voor reflectie nodig om in hun eentje hun gedachten te vormen. En die krijgen ze weer niet van de impulsieve extravert.

4. Verschillend tempo

Extraverten komen snel tot meningen, besluiten en acties. Daardoor zijn ze introverten vaak een aantal stappen voor. Die moeten zaken eerst grondig doordenken voordat ze tot een mening, besluit of actie komen. Introverten vinden extraverten dan ook vaak te voortvarend, en andersom ervaren extraverten hun introverte collega’s als te passief. 

5. Ineffectieve aansturing

Onze samenleving vraagt steeds meer van mensen dat zij hun toegevoegde waarde zichtbaar maken door zich nadrukkelijk te profileren. Dat sluit minder goed aan bij de voorkeursstijl van introverten, niet in de laatste plaats omdat veel typisch introverte kwaliteiten in zichzelf niet zo zichtbaar zijn. Het is dan ook begrijpelijk dat leidinggevenden hun introverte werknemers aansporen om meer extravert gedrag te vertonen. Dat gebeurt ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar het is geen effectieve manier om introverte werknemers te motiveren. Ze denken dat het betekent dat ze moeten veranderen in een opschepperige praatjesmaker. Dat roept gevoelens van opstandigheid en onzekerheid op. Die gevoelens zijn geen basis voor de gewenste gedragsverandering.

Hoe om te gaan met deze verschillen?

In de praktijk merk ik dat het heel effectief is om de verschillen tussen beide typen te verklaren. Afgelopen maand heb ik bij meerdere organisaties een presentatie gegeven over dit onderwerp. Als mensen eenmaal begrijpen waar het precies misgaat in de interactie, lukt het ze vervolgens heel makkelijk om manieren te bedenken om hiermee om te gaan.

Introverten en extraverten op de werkvloer; ze hoeven niet te botsen. De inbreng van beide types is hard nodig in onze snel veranderende samenleving. Leer de verschillen te begrijpen, verdiep je in elkaars blinde vlekken en sterke punten en je zult zien dat jullie elkaar gaan versterken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.