Skip to main content

Legt de introvert het af op de arbeidsmarkt?

Laatst hoorde ik van iemand dat hij was afgewezen voor een nieuwe baan omdat hij ‘niet extravert genoeg’ was. In diezelfde week kreeg ik een bericht onder ogen over de groeiende tendens om Voice of Holland-achtige elementen in sollicitatieprocedures op te nemen, om zo de meest zelfverzekerde en brutale kandidaten te kunnen selecteren. Wat is hier aan de hand? Willen werkgevers alleen nog maar extraverte werknemers? Is er voor de introverten onder ons geen plaats meer op de arbeidsmarkt?

Toevallig las ik een paar dagen later een artikel over ‘de ideale werknemer van morgen’. In de NRC van 6 januari vertelt een aantal arbeidsmarktexperts wat volgens hen de belangrijkste voorwaarden zijn om mee te kunnen draaien op de arbeidsmarkt. Zij geven aan dat het steeds belangrijker wordt dat je makkelijk kunt switchen van baan en dat je bereid bent om je permanent te laten bij- of omscholen. Dat is ten eerste van belang omdat er in bepaalde sectoren steeds minder werk is. Ten tweede bouwen steeds meer bedrijven dossiers op om op kwaliteit te kunnen selecteren als er mensen uit moeten. Werknemers zullen dus steeds meer moeten laten zien wat zij waard zijn en investeren in zichzelf. Maar die permanente educatie gaat niet iedereen even makkelijk af. Uit onderzoek van arbeidspsycholoog Frank van Luyk blijkt dat een paar persoonlijkheidskenmerken in grote mate bepalend zijn voor de vraag of mensen in staat zijn zich in hun werk te blijven ontwikkelen:

  • Consciëntieuze (plichtsgetrouwe) mensen hebben een streepje voor, omdat zij het van nature belangrijk vinden om nieuwe dingen te leren. Ongedisciplineerde mensen daarentegen zullen er niet in slagen gedurende hun carrière voldoende vakkennis en ervaring te verzamelen.
  • Gevoelige en onzekere mensen zijn ook in het nadeel. Zij zouden van nature een aversie hebben tegen het leren van nieuwe dingen vanwege faalangst en angst voor verandering.
  • Naast de bereidheid om nieuwe dingen te leren, zoeken werkgevers in werknemers het vermogen om makkelijk contact te leggen. Extraverte mensen zijn daarom in het voordeel. Zij worden eerder op een persoonlijk niveau gewaardeerd door collega’s omdat ze makkelijk contact zoeken en maken.

Kortom, introverte mensen lijken inderdaad minder gewild, maar het belangrijkste is de vraag of je in staat bent om je te blijven ontwikkelen. In het artikel werd er niet uitgebreid op ingegaan, maar vooral de kenmerken die te maken hebben met die bereidheid om nieuwe dingen te leren, prikkelden mijn nieuwsgierigheid. Veel introverte mensen die ik ken, zijn namelijk zowel consciëntieus als onzeker en gevoelig. Zijn zij nou juist wel geneigd om nieuwe dingen te leren of niet? Met andere woorden, scoor je als gemiddelde introvert gunstig of ongunstig op dit punt? Dat is natuurlijk een onzinnige vraag, want de gemiddelde introvert bestaat niet. Waar het bij dit punt om gaat, is de vraag of je bereid bent om te leren. En dat ligt volgens mij niet vast. Het is een mindset die iedereen zich kan aanmeten, ongeacht aanleg of karakter.

Op dit blog schreef ik al eerder over het begrip groeimindset. Dit begrip is ontwikkeld door hoogleraar psychologie Carol Dweck en heeft te maken met de visie die iemand heeft op de veranderbaarheid van mensen. Ze maakt onderscheid tussen een fixed mindset en een groeimindset. Mensen met een fixed mindset denken dat hun capaciteiten grotendeels zijn aangeboren en vastliggen. Capaciteiten kun je volgens deze visie dus nauwelijks ontwikkelen. Dweck ontdekte dat mensen met een fixed mindset vooral kiezen  voor werk dat gelegenheid biedt om te laten zien wat ze al kunnen. Voor hen is het bedreigend om nieuwe dingen te proberen en te leren. Mensen met een groeimindset daarentegen geloven dat zij capaciteiten in de loop van hun leven wel degelijk kunnen ontwikkelen. Deze mensen zijn erop gericht om te leren. Daardoor  experimenteren ze meer en ontwikkelen ze op grond van hun leerervaringen effectiever gedrag, waardoor ze ook beter gaan presteren. Ze zijn niet gericht op ‘goed zijn in’, maar op ‘beter worden in’.

Volgens mij hoef je het als introvert niet af te leggen op de arbeidsmarkt. Die groeimindset kun je namelijk ook toepassen op het ontwikkelen van meer extravert gedrag. Als introvert ben je misschien van nature minder geneigd om op persoonlijk niveau contact te leggen, maar dat betekent niet dat je er niet beter in kunt worden. Op dit blog vind je vele tips die je daarbij kunnen helpen!

introversie, introvert, introverte werknemers

Reacties (2)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.